wat is coaching ?


Als je weet dat geluk voor 50% door onze genen, voor 10% door omstandigheden en 40% door onze ‘internal state of mind’ wordt bepaald (S. Lyubomirsky, ‘The How of Happiness’), dan is duidelijk dat we zelf een grote impact kunnen hebben op ons geluksgevoel!
Coaching werkt in op onze mindset. Het is een krachtige manier om mensen, op een interactieve manier, te begeleiden tot zelfontplooiing.Via coaching leer je via allerlei methoden en technieken je eigen talenten ontdekken en benutten en word je ondersteund in het bereiken van door jou gestelde doelen.  Je leert hindernissen op weg naar jouw doel aanpakken, je reeds aanwezige hulpbronnen inzetten en nieuwe ontwikkelen.

Coaching is werken op mensenmaat. Er is geen kant-en-klaar traject.

Coaching is geen therapie!
Psychotherapie is eerder aangewezen wanneer een ontwikkelingsvraag belemmerd wordt door hindernissen uit het verleden, of door een psychische problematiek. Dan word je best begeleid door een psycholoog, psychotherapeut of psychiater. De combinatie van beide disciplines (coaching en therapie) is wél mogelijk.

Burn-out
Aanhoudende stress kan uitmonden in een burn-out. Burn-out wordt niet primair veroorzaakt door een lichamelijke of psychische ziekte. Het overkomt per definitie psychisch en fysiek gezonde mensen die langdurig teveel stress en te weinig rust ervaren of voor wie de combinatie werk – privé te belastend is. Het is in feite een gezonde reactie op een ongezonde situatie en/of een ineffectieve manier van denken.