nazorg

De eerste dagen en weken na een overlijden zijn vaak een rollercoaster, zowel op vlak van emoties als op praktisch vlak. Het is vaak pas nadien dat het echte verlies stilaan doordringt.

  • Heb je nood om nog even stil te staan bij de afscheidsviering?
  • Heb je nood aan een luisterend oor rondom je verdriet, na een week, een maand of een jaar?
  • Heb je nood aan handvatten voor een ‘opnieuw voorzichtig verder’?

Een nazorggesprek kan hierin van betekenis zijn. Ook een veerkrachtcoaching kan helpen om opnieuw stappen te zetten of perspectief te geven.